Geen nieuws beschikbaar.

Volg ons op  

Financiën en ANBI-gegevens

Stichting De Zonnesteen Hattem is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan De Zonnesteen aftrekbaar kunnen zijn van de belasting.

Inschrijvingsnummers:

Kamer van Koophandel: 08185100 (Kamer van Koophandel te Zwolle)
RSIN/fiscaal nummer: 820172546.

Financiële verantwoording:

2015 - balans per 31/12
2015 - Staat van baten en lasten

2016 - balans per 31/12
2016 - Staat van baten en lasten

2017 - balans per 31/12
2017 - Staat van baten en lasten

2019 - balans per 31/12
2019 - Staat van baten en lasten

2020 - Jaarverslag

2021 - Balans en Resultaat