Geen nieuws beschikbaar.

Volg ons op  

De Zonnesteen houdt je op de hoogte

Ons laatste nieuws kan voor jou belangrijk zijn.
Dus vind je recente ontwikkelingen overzichtelijk op deze pagina.

De Zonnesteen slankt af....

Vanaf januari 2019 zal De Zonnesteen, inloophuis voor mensen die met kanker te maken krijgen, alleen nog open zijn op de dagdelen dat er activiteiten worden georganiseerd. De resultaten van een enquête bij de vrijwilligers en bezoekers waren de aanleiding voor dit bestuursbesluit. Drie-en-een-halfjaar geleden opende De Zonnesteen haar deuren in Hattem, om ook op de NO-Veluwe een warme en veilige ontmoetingsplek te realiseren voor mensen, jong en oud, die in hun leven met kanker of een andere ernstige ziekte in aanraking komen. In de afgelopen jaren bleek het echter lastig om voldoende gastvrouwen en-heren en bestuursleden bereid te vinden zich een aantal uren per week vrijwillig in te zetten om De Zonnesteen vijf dagdelen per week open te houden. Ook bleef helaas groei van het aantal bezoekers achterwege. Omdat vaste bezoekers, voornamelijk uit Hattem, Heerde en Zwolle, in de evaluatie aangaven graag samen met lotgenoten te willen doorgaan met hun activiteiten, is in goed overleg besloten alleen nog open te zijn op de dagdelen dat er activiteiten georganiseerd worden. In de praktijk komt dit neer op de dinsdagochtend (danscoaching en yoga), woensdagmiddag (kindergroep en koor) en vrijdagochtend (schilderen). Op de website van De Zonnesteen kunt u hierover verder informatie vinden (www.inloophuisdezonnesteen.nl). Heeft u belangstelling om ook eens mee te doen of een kijkje te nemen of het iets voor u is, dan bent u van harte welkom. U kunt bellen met 06-12188146 of mailen naar info@inloophuisdezonnesteen.nl Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.